หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๊ดใจ๋
อักษรล้านนา
ทัดฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ทัดใจ]
ความหมาย

ว.ถูกใจ,ต้องใจ,ตรงใจ,ถูกอกถูกใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊ดใจ๋ (ทัดฯไจ)