หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๊ดเมื่อ
อักษรล้านนา
ทัดฯเมิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ทัดเมื่อ]
ความหมาย

ว.ณ เวลา,ตรงกับเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊ดเมื่อ (ทัดฯเมิ่อฯอ)