หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๊ดหั้น
อักษรล้านนา
ทัดฯหั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ทัดหั้น]
ความหมาย

ว.ตรงนั้น,ณ ที่นั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊ดหั้น (ทัดฯหั้นฯ)