หน้าหลัก
ตั๊ดหั้น
ตั๊ดหั้น
ทัดฯหั้นฯ
[ทัดหั้น]

ว.ตรงนั้น,ณ ที่นั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊ดหั้น (ทัดฯหั้นฯ)