หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๊ดหนี้
อักษรล้านนา
ทัดฯหี้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ทัดหนี้]
ความหมาย

ว.ตรงนี้,ณ ที่นี้,จุดนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊ดหนี้ (ทัดฯหี้นฯ)