หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๊ดตี้
อักษรล้านนา
ทัดฯที่
เทียบอักษรไทย
[ทัดที่]
ความหมาย

ว.ตรงที่, ณ ที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊ดตี้ (ทัดฯที่)