หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้วเถิง
อักษรล้านนา
ท่฿วฯเถิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ทั่วเถิง]
ความหมาย

ว.ทั่วถึง - ครบถ้วน,ครบทุกสิ่งทุกอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้วเถิง (ท่฿วฯเถิงฯ)