หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั้วบ้านตั้วเมือง
อักษรล้านนา
ท่฿วฯบ้าฯนฯท่฿วเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ทั่วบ้านทั่วเมือง]
ความหมาย

ว.ทั่วบ้านทั่วเมือง,ทั่วทุกถิ่นฐานบ้านช่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้วบ้านตั้วเมือง (ท่฿วฯบ้าฯนฯท่฿วเมิอฯง)