หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้ว
อักษรล้านนา
ท่฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ทั่ว]
ความหมาย

ว.ทั่ว - ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทุกหนทุกแห่ง,ไม่จำกัด (ปกติใช้ ฅ่อย หรือ ไฅว่)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้ว (ท่฿วฯ)