หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้งแตง
อักษรล้านนา
ทั่งฯแทงฯ
เทียบอักษรไทย
[ทั่งแทง]
ความหมาย

ก.ทิ่มแทง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งแตง (ทั่งฯแทงฯ)