หน้าหลัก
ตั้งแตง
ทั่งฯแทงฯ
[ทั่งแทง]

ก.ทิ่มแทง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งแตง (ทั่งฯแทงฯ)