หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั้งหมั้น
อักษรล้านนา
ตั้งฯหั้มฯร
เทียบอักษรไทย
[ตั้งหมั้น]
ความหมาย

ก.ตั้งมั่น - มีความแน่วแน่และมุ่งมั่นในสิ่งที่คิดจะทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งหมั้น (ตั้งฯหั้มฯร)