หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้งหน้าตั้งต๋า
อักษรล้านนา
ตั้งฯห้นฯาตั้งฯตา
เทียบอักษรไทย
[ตั้งหน้าตั้งตา]
ความหมาย

ก.ตั้งใจทำ,มุมานะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งหน้าตั้งต๋า (ตั้งฯห้นฯาตั้งฯตา)