หน้าหลัก
ตั้งหน้าตั้งต๋า
ตั้งหน้าตั้งต๋า
ตั้งฯห้นฯาตั้งฯตา
[ตั้งหน้าตั้งตา]

ก.ตั้งใจทำ,มุมานะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งหน้าตั้งต๋า (ตั้งฯห้นฯาตั้งฯตา)