หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้งป้อด
อักษรล้านนา
ทั่งฯพอฯด
เทียบอักษรไทย
[ทั่งพอด]
ความหมาย

ก.หกล้มก้นกระแทก; โดยทั่วไปว่า ก้นตั้งป้อด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งป้อด (ทั่งฯพอฯด)