หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้งดัง
อักษรล้านนา
ทั่งฯดังฯ
เทียบอักษรไทย
[ทั่งดัง
ความหมาย

ก.แค่นเสียงออกทางจมูกด้วยความไม่พอใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งดัง (ทั่งฯดังฯ)