หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้งขัน
อักษรล้านนา
ตั้งฯขันฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั้งขัน]
ความหมาย

ก.ยกครู - ทำพิธีคารวะครูบาอาจารย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งขัน (ตั้งฯขันฯ)