หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้งกว่าง
อักษรล้านนา
ตั้งฯก่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั้งกว่าง]
ความหมาย

ก.ต่อกว่าง - เอากว่าง ตัวผู้ใส่ภาชนะที่มีอาหารของกว่าง เช่น กล้วยหรืออ้อย ไปวางหรือแขวนไว้ใต้ต้นไม้หรือที่อื่นๆในเวลากลางคืน กว่าง ตัวที่บินผ่านได้กลิ่นกว่างที่ใช้เป็นตัวล่อจึงมาเกาะร่วมกินอาหารด้วยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งกว่าง (ตั้งฯก่วฯางฯ)