หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้ง
อักษรล้านนา
ทั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ทั่ง]
ความหมาย

ก.กระทุ้ง,ทิ่ม,กระแทก - เอาสิ่งที่มีลักษณะยาวหรือแหลมกระแทกโดยแรง

ออกเสียงล้านนา
ตั้ง
อักษรล้านนา
ตั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั้ง]
ความหมาย

น.ลักษณะของสิ่งของที่วางซ้อนกัน สูงๆ เช่น ตั้งเก้าอี้ ก.ชูตัวหรือทำให้ทรงตัว ในแนวยืน,กำหนด,วาง,จัดวาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้ง (ตั้งฯ)