หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั่งอี่
อักษรล้านนา
ตั่งฯอี่
เทียบอักษรไทย
[ตั่งอี่]
ความหมาย

น.เก้าอี้ - ที่นั่งมีขา ยกหรือย้ายได้; ตั่งอี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั่งอี่ (ตั่งฯอี่)