หน้าหลัก
ตั่งยาว
ตั่งฯยาวฯ
[ตั่งยาว]

น.ม้านั่งยาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั่งยาว (ตั่งฯยาวฯ)