หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั่งยาว
อักษรล้านนา
ตั่งฯยาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั่งยาว]
ความหมาย

น.ม้านั่งยาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั่งยาว (ตั่งฯยาวฯ)