หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั่งงก
อักษรล้านนา
ตั่งฯง฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั่งงก]
ความหมาย

น.เก้าอี้,ม้านั่ง หรือเครื่องรองนั่งชนิดที่มีพนักพิงหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั่งงก (ตั่งฯง฿กฯ)