หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั่ง
อักษรล้านนา
ตั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั่ง]
ความหมาย

น.ม้า,ม้านั่ง - เครื่องรองนั่งหรือนอน มีสี่ขา ไม่มีพนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั่ง (ตั่งฯ)