หน้าหลัก
ตันใจ๋
ทันฯไจ
[ทันใจ]

ว.ทันใจ - เร็วทันเท่ากับใจนึกหรือต้องการ; ตันอ๋กตั๋นใจ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตันใจ๋ (ทันฯไจ)