หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตันกิ๋น
อักษรล้านนา
ทันฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ทันกิน]
ความหมาย

ว.คิดหรือทำการใดๆทันท่วงที โดยมากมักปรากฏในเชิงปฏิเสธว่า บ่ตันกิ๋น - ไม่ทันกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตันกิ๋น (ทันฯกินฯ)