หน้าหลัก
ตันกิ๋น
ทันฯกินฯ
[ทันกิน]

ว.คิดหรือทำการใดๆทันท่วงที โดยมากมักปรากฏในเชิงปฏิเสธว่า บ่ตันกิ๋น - ไม่ทันกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตันกิ๋น (ทันฯกินฯ)