หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตัน
อักษรล้านนา
ทันฯ
เทียบอักษรไทย
[ทัน]
ความหมาย

น.พุทรา - เรียกพุทราว่า บ่าตัน ว.เป็นไปตามเวลาที่กำหนด,เป็นไปพอดีกับเวลาที่กำหนด เช่น ตันเวลา -ทันเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตัน (ทันฯ)