หน้าหลัก
ตังวัน
ทังฯวันฯ
[ทังวัน]

ว.ทุกวัน; ตึงวัน กู้วัน จุ๊วัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตังวัน (ทังฯวันฯ)