หน้าหลัก
ตังก๋ม
ทังฯก฿ลฯม
ทังกลม

ว.ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งมวล; ตังมวล ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตังก๋ม (ทังฯก฿ลฯม)