หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตะไหล
อักษรล้านนา
ตไหลฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะไหล]
ความหมาย

น.ถาด,จานแบน,ภาชนะแบนขนาดใหญ่; ถะไหล ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะไหล (ตไหลฯ)