หน้าหลัก
ตะแม้
ตแม้
[ตะแม้]

ดู...ต่ำแน้

ต่ำแน้
ตําแน้
[ต่ำแน้]

น.เนื้อทราย - กวาง ชนิดหนึ่งตัวขนาดปานกลาง ขนสีน้ำตาล ลำตัวมีจุดขาวจางๆอยู่ทั่วไป; ต๋ำแน้, ตะแม้,ทะลาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะแม้ (ตแม้)