หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะแม้
อักษรล้านนา
ตแม้
เทียบอักษรไทย
[ตะแม้]
ความหมาย

ดู...ต่ำแน้

ออกเสียงล้านนา
ต่ำแน้
อักษรล้านนา
ตําแน้
เทียบอักษรไทย
[ต่ำแน้]
ความหมาย

น.เนื้อทราย - กวาง ชนิดหนึ่งตัวขนาดปานกลาง ขนสีน้ำตาล ลำตัวมีจุดขาวจางๆอยู่ทั่วไป; ต๋ำแน้, ตะแม้,ทะลาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะแม้ (ตแม้)