หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะเหว้
อักษรล้านนา
ตเห้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะเหว้]
ความหมาย

ว.เอียง, เยื้องกัน, ไม่ตรงกัน; หล่ายเหล้, เหว้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะเหว้ (ตเห้วฯ)