หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตะเข็บ
อักษรล้านนา
ตะเขัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะเข็บ]
ความหมาย

น.ตัวตะเข็บ ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''จั๋กขาบ''; ดู...จั๋กขาบ

(ภาษาไทย) (English)

ออกเสียงล้านนา
จั๋กขาบ
อักษรล้านนา
จักฯขาปฯ
เทียบอักษรไทย
[จักขาบ]
ความหมาย

น๑.ตัวตะเข็บ ภาษาถิ่นเหนือเรียก 'จั๋กขาบ'' - สัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆ จำพวกเดียวกันกับตะขาบ แต่ตะเข็บ(จั๋กขาบ) ขนาดเล็กกว่า ยาวไม่เกิน ๕ ซ.ม. ลำตัวเป็นปล้องประมาณ 20 ปล้องเท่านั้น ตัวสีน้ำตาล เคลื่อนไหวช้า กินตะไคร่น้ำและซากพืช ตะเข็บ(จั๋กขาบ)ตัวเล็กไม่น่ากลัว ไม่กัดคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะเข็บ (ตะเขัปฯ)