หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตะอั้น
อักษรล้านนา
ตอั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะอั้น]
ความหมาย

ว.เท่านั้น,เพียงแค่นั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะอั้น (ตอั้นฯ)