หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะหานบ๋ก
อักษรล้านนา
ตหารฯบ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะหานบก]
ความหมาย

น.ทหารบก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะหานบ๋ก (ตหารฯบ฿กฯ)