หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตะหล่าย
อักษรล้านนา
ตห่ลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะหล่าย]
ความหมาย

น.ตลิ่งที่ค่อนข้างชัน; ต๋าฝั่งจิ๊ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะหล่าย (ตห่ลฯายฯ)