หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะวา
อักษรล้านนา
ตวาฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะวา]
ความหมาย

น.เมื่อวานนี้; ตะวันวา,วันวา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะวา (ตวาฯ)