หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตะป้าบ
อักษรล้านนา
ตพาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะพาบ]
ความหมาย

น.ปาด - สัตว์ ๔ เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกคล้ายเขียด ลำตัวค่อนข้างเรียว ปลายนิ้วตีนขยายออกเป็นแผ่น บางชนิดมีแผ่นพังผืดยึดระหว่างนิ้ว วางไข่ตามกิ่งไม้ชายน้ำ มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะป้าบ (ตพาปฯ)