หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะก้าม
อักษรล้านนา
ตค่าฯมฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะค่าม]
ความหมาย

น.สะโพก; ต๋าก้าม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะก้าม (ตค่าฯมฯ)