หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะก่อน
อักษรล้านนา
ตก่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ตะก่อน]
ความหมาย

ว.แต่ก่อน,ครั้งก่อน,ในอดีต; ต๋าก่อน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะก่อน (ตก่อฯร)