หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะกี้
อักษรล้านนา
ตกี้
เทียบอักษรไทย
[ตะกี้]
ความหมาย

ว.เพิ่งผ่านไปชั่วครู่,ผ่านไปหยกๆ,ผ่านไปสักครู่; ต่ากี้,ต๋ากี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะกี้ (ตกี้)