หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตอย
อักษรล้านนา
ทอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ทอย]
ความหมาย

ก.โยน เช่น โยนเหรียญ; เรียกลูกลอยที่ใช้กับเบ็ดตกปลาว่า บ่าตอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอย (ทอฯยฯ)