หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตอม
อักษรล้านนา
ทอฯม
เทียบอักษรไทย
[ทอม]
ความหมาย

ก.ขุนให้อ้วน,ทะนุถนอม,บำรุง,ประคบประหงม,เลี้ยง,เลี้ยงต้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอม (ทอฯม)