หน้าหลัก
ตอบส้าย
ตอบส้าย
ตอฯบฯฯส้ายฯ
[ตอบส้าย]

ก.สนองตอบ,ทดแทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอบส้าย (ตอฯบฯฯส้ายฯ)