หน้าหลัก
ตอน
ทอฯร
[ทอน]

น.เวลากลางวัน,เวลาเที่ยงวัน, เรียกอาหารมื้อกลางวันว่า เข้าตอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอน (ทอฯร)