หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตอน
อักษรล้านนา
ทอฯร
เทียบอักษรไทย
[ทอน]
ความหมาย

น.เวลากลางวัน,เวลาเที่ยงวัน, เรียกอาหารมื้อกลางวันว่า เข้าตอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอน (ทอฯร)