หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตอด
อักษรล้านนา
ตอฯด
เทียบอักษรไทย
[ตอด]
ความหมาย

ว.จิก,สับ,กัดเบาๆ; เช่น ปลาตอดเหยื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอด (ตอฯด)