หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตองแดง
อักษรล้านนา
ทอฯงแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[ทองแดง]
ความหมาย

น.โลหะธาตุเป็นของแข็ง เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี นิยมใช้ทำสายไฟฟ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตองแดง (ทอฯงแดงฯ)