หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตองเหลือง
อักษรล้านนา
ทอฯงเหิลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ทองเหลือง]
ความหมาย

น.ทองเหลือง -โลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี; ตองสะปัน,ตองหาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตองเหลือง (ทอฯงเหิลฯอฯง)