หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตองหาว
อักษรล้านนา
ทอฯงหาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ทองหาว]
ความหมาย

ดู...ทองเหลือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตองหาว (ทอฯงหาวฯ)