หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตองสะปัน
อักษรล้านนา
ทอฯงสพันฯ
เทียบอักษรไทย
[ทองสะพัน]
ความหมาย

ดู...ทองเหลือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตองสะปัน (ทอฯงสพันฯ)