หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตองคำ
อักษรล้านนา
ทอฯงฅำ
เทียบอักษรไทย
[[ท็อกฅำ]
ความหมาย

น.ทอง,ทองคำ; โดยปกติเรียก คำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตองคำ (ทอฯงฅำ)