หน้าหลัก
ตอง
ทอฯง
[ทอง]

น๑.ทองแดง,ทองเหลือง,สำริด(โลหะผสมทองแดงกับดีบุก) น๒.ภาชนะขนาดเล็กใช้ตวงสุรา ทำด้วยทองเหลือง มีหูจับ ความจุ ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร เรียกสุราที่ตวงด้วยภาชนะนี้ว่า เหล้าตอง น๓.ไพ่ไทยชนิดหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอง (ทอฯง)