หน้าหลัก
ตอกเกี้ยวก๋อน
ตอกเกี้ยวก๋อน
ตอฯกก้ยฯวกลฯอฯร
[ตอกเกี้ยวกลอน]

น.ตอกที่ใช้มัดตับใบพลวง (ต๋องตึง) หรือตับหญ้าคาที่ใช้มุงหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอกเกี้ยวก๋อน (ตอฯกก้ยฯวกลฯอฯร)