หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตอกเกี้ยวก๋อน
อักษรล้านนา
ตอฯกก้ยฯวกลฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[ตอกเกี้ยวกลอน]
ความหมาย

น.ตอกที่ใช้มัดตับใบพลวง (ต๋องตึง) หรือตับหญ้าคาที่ใช้มุงหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอกเกี้ยวก๋อน (ตอฯกก้ยฯวกลฯอฯร)