หน้าหลัก
ตอกก๋า
ตอฯกกา
[ตอกก๋า]

ก.ประทับตรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอกก๋า (ตอฯกกา)